Privacyverklaring​​​​​​​
Bescherming van uw privacy
De bescherming van de privacy van onze leveranciers, (potentiële) klanten en/of bezoekers van onze website www.idemdesign.nl zijn van groot belang voor Idem Design. 
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Idem Design richt zich op verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
Verantwoordelijke gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Frank Merkes, eigenaar van Idem Design, Het Achterveld 75 in Tiel. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens geeft Idem Design een transparante toelichting m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door Idem Design. Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten. Idem Design kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van Idem Design.
Wanneer u contact heeft met Idem Design om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via onze chatfunctie, (mobiele) website, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media. Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.
Behandeling van vragen en contact
Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door Idem Design en de (service)partners van Idem Design. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google.
Wijze van opslag persoonsgegevens
Idem Design bewaart uw persoonsgegevens enkel in de beveiligde iCloud-omgeving van Apple. Uw persoonsgegevens zijn zodoende op al onze Apple apparatuur (Macbook Pro, iPhone en iPad) toegankelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en grotendeels enkel toegankelijk via biometrische identificatie.
Beveiliging en bewaartermijn
Idem Design gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn (SSL) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Idem Design toegang tot uw gegevens. Idem Design bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die in deze verklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichting.
Gebruik persoonsgegevens door derden
Idem Design staat gebruik van persoonsgegevens door derden niet toe voor commerciële of ideële doeleinden.
E-mail
Uw e-mailadres kan door Idem Design gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of diensten (infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail). Idem Design verstuurd géén ongewenste pushberichten via een periodieke e-mail nieuwsbrief.
Cookies
Het is mogelijk dat Idem Design bij het aanbieden van haar online diensten gebruik maakt van cookies. Cookies zijn niet gevaarlijk, ze kunnen géén virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina of dat u geïnteresseerd bent in een specifieke webpagina. Cookies die onze website met uw toestemming mogelijk plaatst komen van diensten als: Facebook, Google, Instagram, Twitter, Vimeo en Youtube.
Wijzigingen
Idem Design behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Idem Design.