Vanaf de start van Werkzaak Rivierenland heb ik het logo, huisstijl, rapporten en alle communicatie uitingen vorm gegeven.
Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Organisaties en overheden uit 8 verschillende gemeenten hebben binnen deze organisatie hun krachten gebundeld. Werkzaak Rivierenland werkt samen met UWV.

meer designs