Voor een extern leverancier zijn nieuwe verpakkingen ontwikkeld, waarbij mock-ups als presentatie-middel fungeerden.

meer designs